Sản phẩm

KIM CHI CẢI THẢO TÚI NHÔM 200gr

Lên men tự nhiên chuẩn hương vị kim chi Hàn Quốc

KIM CHI CẢI THẢO TÚI NHÔM 1000gr

Lên men tự nhiên chuẩn hương vị kim chi Hàn Quốc

KIM CHI CẢI THẢO HỘP NHỰA 500gr

Lên men tự nhiên chuẩn hương vị Kim Chi Hàn Quốc